You are here

Am le!

Dw i ddim yn hollol siwr sut dw i'n fod i deimlo o fod yma. Y teimlad cynta' gesh i wrth fusnesu yn stafelloedd y plasty oedd "Waw!" Ond mae'n debyg fod yna rywbeth eitha' 'pretentious' mewn clamp o dy mawreddog efo thema i bob 'stafell?..'Blue room', 'Oriental room', 'Pw room'...Dwn im. Ond fedr neb ddadlau fod y lle yma'n dipyn o hwyl ac yn corddi ryw deimlad o fod ar set ffilm. Er, mae'r holl anifeiliaid wedi stwffio yn dipyn o cliche. Y profiad mwya' bisar hyd yn hyn oedd clywed un boi yn dweud yn hollol onest pa mor despret ydy o i fod yn enwog. Ei ymgais diweddara' ydy prynu injan dan ac adeiladu toiled 7 troedfedd yn y cefn fel bod o'n medru neidio (tra mae o ar dan, gyda llaw) i lawr yr u-bend - Mi oedd hyn oll yn digwydd o gwmpas bwrdd cegin efo 2 glown mud yn malu cachu yn y cefndir. O ia, cofiwch edrych ym mhapur y 'People' dydd Sul lle fydd o wedi gwerthu ei stori am Jeffrey Archer, meddai fo. Mae o'n cael ei 'nabod fel y 'fire man' - ei fywoliaeth ydy rhoi ei hun ar dan. Dw i'n cael lot o hwyl.
...gan berson sy'n ffilmio'r gwaith ffilmio yma.

Topic: